Laman utama Живот за цялото

Живот за цялото

0 / 5.0
0 comments
Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
"И никога, може би, не е било тъй необходимо добрите и съзнателни хора в света да си подадат взаимно ръка и да отправят едни към други мисъл за вътрешно обединяване."
Учителят Петър Дънов
"Живот за цялото" е съставена от Георги Радев по извадки от Словото на Учителя Петър Дънов. Книгата е издадена за пръв път през 1936 г. със следното въведение:
"Отделните глави на тази книга не са дадени от Учителя в този им вид. Ала тяхното съдържание е изцяло почерпено от неговото Слово. Те представят не резюмета от едноименни негови беседи, а по-късно свързани части от тях, които се движат около една централна идея.
Бихме желали ония, до които тази книга достигне, да схванат непосредствено нежните трептения на онова зазоряване – зазоряване на великия Живот за Цялото – които се излъчват от нейното съдържание."
Настоящото електронно издание публикува текста на книгата със съвременния български правопис.
Tahun:
2020
Penerbit:
Сдружение Слънчогледи
Bahasa:
bulgarian
ISBN 10:
6197033178
ISBN 13:
9786197033175
File:
EPUB, 351 KB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 2020
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Mulailah perjalanan Anda di dunia pengetahuan!

Istilah kunci