Laman utama Neues Deutsch-Bulgarisches Wörterbuch / Нов немско-български речник

Neues Deutsch-Bulgarisches Wörterbuch / Нов немско-български речник

,
0 / 4.0
0 comments
Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Този речник е предназначен за владеещи българския като роден език, които изучават и/или ползват немския в ежедневни ситуации - като туристи, в работата си, или преводачи. Речникът не може, разбира се, да замести учебника и граматиката, но той предлага най-важната информация, необходима за правилно боравене с включената в него лексика.Словникът, който обхваща около 100 000 ключови думи и изрази, е оригинален, той като е разработен от авторите на базата на най-новите постижения на българската и немската лексикография, и на актуални текстове от двата езика. Освен това при определянето на еквивалентите са консултирани и голям брой специалисти от двете езикови общности.
Tahun:
2007
Penerbit:
Труд & Прозорец
Bahasa:
bulgarian
Halaman:
714
ISBN 10:
9545287535
ISBN 13:
9789545287534
Nama seri:
978-954-733-526-4
File:
PDF, 63.57 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 2007
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Mulailah perjalanan Anda di dunia pengetahuan! Lihat Pratinjau untuk menemukan opsi lainnya

Istilah kunci