Laman utama Учебен речник на непознати, чужди и остарели думи в българския език

Учебен речник на непознати, чужди и остарели думи в българския език

,
0 / 4.0
0 comments
Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Предлаганият речник си поставя за цел да улесни учащите се при изучаването на българската художествена литература, да повиши равнището на тяхната езикова и общокултурна подготовка.
Материалът е почерпан от поредиците "Библиотека за ученика" и "Малка ученическа библиотека". Включени са не само задължителните според учебните програми стихотворни и прозаически произведения и фолклорни образци, а и препоръчваните за допълнителен прочит.
Броят на думите и техните варианти е приблизително 6000. Те са предимно от т.нар. пасивен речников запас - остарели (архаизми и историзми), диалектни и други, изобщо думи, чиято употреба е силно ограничена и поради това са неизвестни най-вече на представителите на младото поколение.
Tahun:
1994
Penerbit:
Слово
Bahasa:
bulgarian
Halaman:
204
ISBN 10:
9544392831
ISBN 13:
9789544392833
Nama seri:
Малка ученическа библиотека
File:
PDF, 163.05 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 1994
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Mulailah perjalanan Anda di dunia pengetahuan! Lihat Pratinjau untuk menemukan opsi lainnya