Laman utama Змеят в българския фолклор

Змеят в българския фолклор

0 / 4.0
0 comments
Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Книгата е посветена на змейската митология, която в най-голяма степен е вълнувала и вълнува митолози и фолклористи. Въпреки множеството изследвания в тази област въпросителните тук са повече от отговорите. През призмата на темата за змея в труда се оглежда на практика българският фолклор в неговата цялост. Показани са неговата особена архаичност (рядко срещана във фолклора на другите европейски народи) и предимствата, които тези старинни фолклорни пластове дават на изследователя в търсенето на решения.
Какви са мисловните и иманентните художествени закономерности, чрез които митологичните идеи намират странните за съвременния човек конкретни образни превъплъщения — това е един от основните въпроси, на които чрез множество анализи на разнообразен фолклорен материал авторката предлага възможните обяснения.
Tahun:
1992
Penerbit:
Издателство на Българската академия на науките
Bahasa:
bulgarian
Halaman:
83
ISBN 10:
954430052X
ISBN 13:
9789544300524
File:
PDF, 47.05 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 1992
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Mulailah perjalanan Anda di dunia pengetahuan! Lihat Pratinjau untuk menemukan opsi lainnya

Istilah kunci