Laman utama Граматика на съвременния български книжовен език

Граматика на съвременния български книжовен език

, ,
0 / 4.0
0 comments
Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
София: Абагар, 1998. — 298 с. — ISBN 954-430-276-X
В третия том на граматиката авторите са се спрели на другия основен дял на граматиката — синтаксиса. Синтаксисът е преди всичко наука за изречението и като такава разглежда законите, по които думите се свързват в словосъчетания и в изречения, синтактичната служба на думите в изречението, структурните връзки в изречението и пр.
В тази първа част са разгледани: основните признаци на изречението, словосъчетанието, видовете изречения, главните и второстепенните части на изречението.
Kategori:
Jilid:
Том 3. Синтаксис
Tahun:
1994
Bahasa:
bulgarian
ISBN 10:
954430276X
ISBN 13:
9789544302764
File:
DJVU, 6.48 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 1994
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Mulailah perjalanan Anda di dunia pengetahuan!