Laman utama Граматика за всички: Популярно описание на българския език

Граматика за всички: Популярно описание на българския език

0 / 3.5
0 comments
Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Б. КръстевГраматика за всички: Популярно описание на българския език/Грамматика для всех: популярное описание болгарского языка/ От издателя.В книгата е направено популярно описание на българския език. В достъпна форма са разгледани граматични въпроси, които се изучават в началното и в средното училище. Терминът граматика е използван в по-широк смисъл.Книгата е предназначена за широк кръг от читатели - ученици и възрастни, които се интересуват от българския език, които го изучават или просто милеят за него. Тя е наистина граматика за всички, които желаят да повишат, своята езикова култура.Такива книги у нас за разлика от други страни са голяма рядкост. Надяваме се, чет я ще отговори на една реална необходимост и ще запълни една съществуваща празнина в българската граматична литература.
Tahun:
1992
Penerbit:
Наука и изкуство
Bahasa:
bulgarian
Halaman:
227
ISBN 10:
9540200253
ISBN 13:
9789540200255
File:
DJVU, 14.96 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 1992
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Mulailah perjalanan Anda di dunia pengetahuan!

Istilah kunci