Laman utama Комбинаторика

Комбинаторика

Sukakah Anda buku ini?
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Unduh buku untuk menilai kualitasnya
Bagaimana kualitas file yang diunduh?
Книжката запознава елементарно и накратко с основ-ните понятия и принципи в комбинаториката. Разгледани са основните задачи за подмножества, за наредба, за из-вадки и за разпределения. В задачите е даден допълнителен материал. Предназначена е за ученици от горните класове на средните политехнически училища и за стуаенти от първите курсове, изучаваши математика, както и за всички любители на математиката.
Tahun:
1964
Edisi:
1ое издание
Bahasa:
bulgarian
Halaman:
88
File:
DJVU, 1.38 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
bulgarian, 1964
Pengubahan menjadi sedang diproses
Pengubahan menjadi gagal

Mulailah perjalanan Anda di dunia pengetahuan!

Istilah kunci